SSaber Chow(周毅)

Saber Chow(周毅)

新片场认证制片人
低调做人,做靠谱事。 高调做事,做靠谱人。
上海
已实名
SSaber Chow(周毅)
Saber Chow(周毅)
新片场认证制片人
低调做人,做靠谱事。 高调做事,做靠谱人。
上海
已实名

全部作品15

广告片-美妆/护肤
片中职务制片人/制作
广告片-餐饮食品
片中职务制片人/监制
广告片-互联网服务
片中职务制片人/监制